Danh sách hội viên

1

DANH SÁCH ANH CHỊ EM CỘNG ĐỒNG BLACKBERRY HÒA BÌNH
( Cập nhật ngày 04/06/2013 )


SỐ TT
THÔNG TIN CÁ NHÂN
ẢNH ĐẠI DIỆN
1.






Đặng Vũ Hoàng

ĐT: 0989654325 - 01646633345
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS
: 12/10/84
NN: Kinh doanh
Mail:dangvuhoang1210@gmail.com
Nick TT:hoangtukami
Model: 8700G+9700+9900+Playbook
Pin BBM(bis): 28e9d6a7


2.
Nguyễn Văn Huy

ĐT: 01652745799 - 01299250884
Đ/C H.Cao Phong-Hòa Bình
NS: 24/11/83
NN: Kinh doanh
Mail: nguyenhuy2411@gmail.com
Nick TT:Huy.amway2411
Model BB: 8700V
Pin BBM(bis): 25313070

3.
Quách Thị Quỳnh

ĐT: 0972414766 - 01636997766
Đ/C H.Lạc Sơn-Hòa Bình
NS: 16/11/86
NN: Kinh doanh
Mail: ngocquynh161186@gmail.com
Nick TT:Ngocquynh1010
Model BB: 9630
Pin BBM: 30f22b21

4.
Nguyễn Đức Phong

ĐT: 0987630906
Đ/C H.Mai Châu-Hòa Bình
NS: 30/04/83
NN: Giáo viên
Mail: ducphong30483@gmail.com
Nick TT:phong304
Model BB: 8310
Pin BBM(bis): 206d1da2

5.
Nguyễn Hà Thanh

ĐT: 0976770765 - 0912118684
Đ/C P.Đồng tiến-TP Hòa Bình
NS: 18/05/70
NN: Tài chính
Mail: dogth99@gmail.com
Nick TT:bbnew
Model BB: 9700
Pin BBM(bis): 21c89a6e

6.
Đặng Việt Tùng

ĐT: 0973863928
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 10/10/87
NN: Bảo hiểm
Mail: tung.dang.viet@gmail.com
Nick TT:Leo.H3B
Model BB: 8830
Pin BBM(bis): 31b08d4c

7.
Nguyễn Trung Dũng

ĐT: 0902026788
Đ/C P.Tân thịnh-TP Hòa Bình
NS: 05/07/76
NN: Bảo hiểm
Mail: trungdunghb@gmail.com
Nick TT:dunggia
Model BB: 9000
Pin BBM(bis): 256bfae4

8.
Bùi Thị Vân Hương

ĐT: 0986283062
Đ/C H.Cao Phong-Hòa Bình
NS: 28/06/76
NN: Kinh doanh
Mail: huongvanamway@gmail.com
Nick TT:Huongvanamway
Model BB: 8110
Pin BBM(bis): 24bbab7e

9.
Hoàng Huyền Sâm

ĐT: 0974268368
Đ/C P.Hữu nghị-TP Hòa Bình
NS: 22/07/79
NN: Khảo sát
Mail: sahoaba79@gmail.com
Nick TT:Sahoaba79
Model BB: 7290, 8700
Pin BBM: 203a2199 - 24774bca

10.
Nguyễn Như Hoa

ĐT: 0983108175 - 01646031678
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 01/08/84
NN: Sở nông nghiệp
Mail: nhuhoa18@gmail.com
Nick TT:hoahoanganh
Model BB: 8700G+9800
Pin BBM(bis): 25e8a45b

11.
Kim Ngọc Hiếu

ĐT: 0977821888
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 21/08/88
NN: Kinh doanh
Mail: hieu.amway218@gmail.com
Nick TT:Anchoi218
Model BB: 8700G+9700
Pin BBM(bis): 21d6f1a9

12.

Quách Vũ Hoàng Trường

ĐT: 0979581890
Đ/C P.Chăm mát -TP Hòa Bình
NS: 12/09/90
NN: Kinh doanh
Mail: saint.niky@gmail.com
Nick TT:St.nik
Model BB: 8310
Pin BBM(bis): 206e7ec1

13.
Lê Thị Thanh Vân

ĐT: 0978637799
Đ/C H.Yên Thủy-Hòa Bình
NS: 26/03/67
NN: Kinh doanh
Mail: thanhvan.amway@gmail.com
Nick TT:Thanhvan.amway
Model BB: 9700
Pin BBM(bis): 22add483

14.
Nguyễn Long Khánh

ĐT: 01683347354
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 03/06/90
NN: Kinh doanh
Mail: cuodoibathanh_20@yahoo.com
Nick TT:Cauchunho_hb
Model BB: 8830
Pin BBM(bis):

15.
Phan Đình Phương

ĐT: 0983018055
Đ/C H.Yên Thủy-Hòa Bình
NS: 23/08/75
NN: Quân đội
Mail:  phandinhphuong@gmail.com
Nick TT:phandinhphuong
Model BB: 9000
Pin BBM(bis): 275d6f6d

16.
Nguyễn Văn Thành

ĐT: 01666232204
Đ/C P.Hữu nghị-TP Hòa Bình
NS: 22/04/93
NN: Sinh viên
Mail: b0n9_0nljn3@yahoo.com
Nick TT:Bb_8700g_bong
Model BB: 8700
Pin BBM:

17.
Nguyễn Thị Bảo Ngọc

ĐT: 01649751838
Đ/C P.Hữu nghị-TP Hòa Bình
NS: 27/08/91
NN: Sinh viên
Mail: ngocbao8891@gmail.com
Nick TT:ngocbao8891
Model BB: 8900
Pin BBM: 258b350f

18.
Đặng Hoàng Khánh

ĐT: 0915688997
Đ/C P.Thái bình-TP Hòa Bình
NS: 22/11/88
NN: IT ngân hàng
Mail: hoangkhanh8x@yahoo.com
Nick TT:khanhloan1207
Model BB: 8700, 9780
Pin BBM(bis): 22419ebd

19.
Bùi Quang Đàn

ĐT: 01667563988
Đ/C H.Lạc Sơn-Hòa Bình
NS: 03/02/89
NN: Kinh doanh
Mail: qd-duongdenvinhquang@gmail.com
Nick TT:kimtuthap-pharaon
Model BB: 8700
Pin BBM(bis): 2414c904

20.
Bùi Văn Đương

ĐT: 0982194025
Đ/C H.Lạc Sơn-Hòa Bình
NS: 02/03/93
NN: Sinh viên
Mail: duy.duong4 @Gmail.com
Nick TT:duong_9x
Model BB: 8310
Pin BBM(bis): 208d3487

21.
Nguyễn Quyết

ĐT: 0933449855
Đ/C P.Hữu nghị-TP Hòa Bình
NS: 13/10/86
NN: IT
Mail: support@blackberryhoabinh.com
Nick TT:heroinves
Model BB: 8705g
Pin BBM(bis): 204F3582

22.
Ngô Đức Tâm

ĐT: 0979158089
Đ/C H.Mai Châu-Hòa Bình
NS: 20/02/89
NN: Sinh viên
Mail: thatlongxinloiem_mc_ndt@yahoo.com.vn
Nick TT:mrcuti9700
Model BB: 9700
Pin BBM(bis): 21713775

23.
Phạm Dũng Tiến

ĐT: 0974289555
Đ/C P.Tân thịnh-TP Hòa Bình
NS: 22/04/83
NN: Sở GTVTHB
Mail: phamdungtien22041983@gmail.com
Nick TT:286EA94E
Model BB: 9900
Pin BBM(bis): 286ea94e

24.
Hoàng Ngọc Quý

ĐT: 0915070919 - 0988100285
Đ/C H.Cao Phong-Hòa Bình
NS: 10/02/84
NN: Kỹ thuật viên
Mail: quyict1985@gmail.com
Nick TT:hoangquy
Model BB: 9780, 8700R+G
Pin BBM(bis): 2734c598 - 204bea4a

25.
Đinh Ngọc Quang

ĐT: 0914789235
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 25/05/85
NN: Giáo viên
Mail: nguoicontraiphonui@gmail.com
Nick TT:nquang2005
Model BB: 9000
Pin BBM(bis): 218b3217


26.
Bùi Văn Huy

ĐT: 01672133969
Đ/C H.Cao Phong-Hòa Bình
NS: 08/03/85
NN: Giáo viên
Mail: buivanhuy8385@gmail.com
Nick TT:huy8385
Model BB: 8830
Pin BBM(bis): 31b92950

27.
Bùi Tuấn Linh

ĐT: 0979427276
Đ/C P.Thịnh lang-TP Hòa Bình
NS: 19/11/90
NN: Sinh viên
Mail: kulfca@gmail.com
Nick TT:kul prince
Model BB: 8700G
Pin BBM(bis): 2504c229

28.
Đặng Thanh Tùng

ĐT: 0946363588
Đ/C P.Phương lâm-TP Hòa Bình
NS: 12/01/84
NN: Lái xe
Mail: dangthanhtung06@gmail.com
Nick TT:dangthanhtung06
Model BB: 8700V
Pin BBM(bis): 2041d0d2

29.
Lưu Thanh Tuấn

ĐT: 0912895996 - 0934231183
Đ/C P.Đồng tiến-TP Hòa Bình
NS: 23/11/83
NN: TTTM Tuổi trẻ
Mail: Tuanhbtmt@gmail.com
Nick TT:Tuanhbtmt
Model BB: 8900
Pin BBM(bis): 20f19526

30.
Nguyễn Danh Dũng

ĐT: 0919746061
Đ/C X.Dân chủ-TP Hòa Bình
NS: 11/02/78
NN: Giáo viên
Mail: Danhdung2009@gmail.com
Nick TT:Blackberry11021978
Model BB: 8700C
Pin BBM(bis): 2437658

31.
Nguyễn Minh Tú

ĐT: 01685886816
Đ/C P.Tân thịnh-TP Hòa Bình
NS: 11/06/83
NN: Điện lực
Mail: Tuthong11683@gmail.com
Model BB: 9780
Pin BBM(bis): 2787d130

32.
Nguyễn Đại Dương

ĐT: 01634439084
Đ/C P.Đồng tiến-TP Hòa Bình
NS: 08/07/84
NN: Tỉnh Đội
Mail: daiduongbchqsthoabinh@gmail.com
Nick TT:nguyendaiduongcntthb
Model BB: 8820
Pin BBM(bis): 24b8849d

33.
Hà Hiền

ĐT: 0918002338
Đ/C P.Chăm mát-TP Hòa Bình
NS: 05/02/83
NN: Kế toán
Mail: Nemchuaran.hk@gmail.com
Nick TT:Huyenott1
Model BB: 9900
Pin BBM(bis): 2868f1c3

34.
Nguyễn Thế Hà

ĐT: 0932210263
Đ/C H.Tân lạc-Hòa Bình
NS: 31/03/78
NN: Kinh doanh
Mail: thehahb@gmail.com
Nick TT:nthavn
Model BB: 9700
Pin BBM(bis):

35.
Bùi Đức Kiên

ĐT: 0983328041
Đ/C H.Tân lạc-Hòa Bình
NS: 05/12/88
NN: Giáo viên
Mail: Kienhb88@gmail.com
Nick tinhte:
Model BB: 8820
Pin BBM(bis):

36.
Trần Trung Dũng

ĐT: 0912880237
Đ/C 101Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình
NS: 27/06/1977
NN: kỹ sư
Mail: ttrungdung.hp@gmail.com
Nick TT:trungdung_hb
Model BB: 9000
Pin BBM(bis):

37.
Phan Trọng Phúc

ĐT: 0979090600
Đ/C H.Tân lạc-Hòa Bình
NS: 07/03/1985
NN: Kinh doanh
Mail: phucduyhb@gmail.com
Nick TT:phucduynokia
Model BB: 8520
Pin BBM(bis):

38.
Đỗ Văn Hải

ĐT: 0943837799
Đ/C P.Đồng tiến - TP Hòa Bình
NS: 10/03/1984
NN: kinh doanh
Mail: haichucmobile@gmail.com
Nick TT:haichucmobile
Model BB: 9360
Pin BBM(bis): 28946cb1

39.
Nguyễn Thạch Lam


ĐT: 0904837567
Đ/C: Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo

NS: 8/10/1975
NN: Cán bộ
Mail: nguyenthachlam@gmail.com
Nick TT: nguyenthachlam1975

Model BB: 8900, 8320
Pin BBM(bis): 211E8048 (8900)


Comments
1 Comments

1 comments:

HỒNG YẾN mobile said...

Hồng Yên mobile là trung tâm phân phối chính hãng chuyên mua bán các sản phẩm Blackberry ở Đà Nẵng, các showroom Blackberry ở Đà Nẵng của Hồng Yến mobile rất đa dạng về chủng loại sản phẩm, ngoài ra khi khách hàng mua sản phẩm ở đây không chỉ được các ưu đãi về giá mà còn hưởng các đặt quyền riêng của Blackberry Đà Nẵng dành riêng cho Hồng Yến cũng như cho các khách hàng mua sản phẩm tại đây.
http://hongyen.vn/danh-muc-dien-thoai/107/BlackBerry.html

Post a Comment

 
Trang thông tin chính thức của cộng đồng người sử dụng Blackberry Hòa Bình